Sadet Karabulut (SP) stelt Kamervragen naar aanleiding van NL Undercover

samen
image-3299
NEDERLAND – Sadet Karabulut (SP) liet op 27 november in de uitzending undercover in Nederland weten vragen te gaan stellen in de kamer. In de uitzending is te zien dat in 5 steden bij 5 verschillende horecagelegenheden men undercover gaat om het deurbeleid te testen op discriminatie. De conclusie was schokkend. De witte jongens kwamen alle 25 keer binnen. De Nederlandse jongens met een Marokkaanse achtergrond kwamen 6 van de 25 keer niet binnen. De donkere jongens kwamen 12 van de 25 keer niet binnen. 

Sadet Karabulut schrijft op haar FB het volgende

Nog steeds worden onze jongeren soms geweigerd bij uitgaansgelegenheden. Niet omdat zij zich niet gedragen maar vanwege hun huidskleur! Dat heet discriminatie en is verboden! Naar aanleiding van de uitzending van undercover in Nederland, hebben we onderstaande Kamervragen gesteld.

Net als Rowan en alle andere jongens, leggen wij ons niet neer bij discriminatie.

Samen Nederland.

Zij laat weten dat ze de volgende vragen heeft gesteld

Schriftelijke vragen van het lid Karabulut aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de nieuwsuitzending van Undercover in Nederland van 27 november jongstleden

1.
Wat is uw reactie op het de uitzending van Undercover in Nederland van 27 november waarin duidelijk wordt dat jongeren op basis van huidskleur of afkomst veelvuldig worden geweerd aan de deur in het uitgaansleven? 1)

2.
Deelt u de conclusie van de SP dat de in gang gezette maatregelen om horecadiscriminatie te voorkomen nog niet het beoogde doel hebben bereikt? Zo ja, wat is hier de oorzaak van? Zo nee, waarom niet?

3.
Bent bereid om de uitkomsten van het onderzoek van Undercover in Nederland te bespreken en te evalueren met lokale burgemeesters en wethouders?

4.
Hoe vaak is sinds het lanceren van de brochure ‘Aanpak horecadiscriminatie door de gemeente, Een handreiking voor de aanpak van discriminatie in de horeca met gebruik van bestuursrechtelijke middelen’ bij aantoonbare discriminatie gebruik gemaakt van de voorgestelde maatregelen ten aanzien van de horecagelegenheden: stap 1: een gesprek, stap 2: een officiële waarschuwing, stap 3: het opstellen van een dossier, stap 4: een tijdelijke ontheffing, stap 5: tijdelijke intrekking van vergunningen of sluiting en stap 6: definitieve intrekking van de vergunning dan wel sluiting?

5.
September 2015 is de campagne ‘Zet een streep door discriminatie’ van start gegaan. Is er sindsdien een stijging van het aantal meldingen van discriminatie in het uitgaansleven merkbaar? Zo ja, wat doet u met deze gegevens?

6.
Welke acties heeft u sinds het van start gaan van deze campagne ondernomen om discriminatie in het uitgaansleven te bespreken met brancheorganisaties en welke afspraken zijn hieruit voortgekomen?

7.
Is u bekend in hoeveel gemeentes het deurbeleid wordt onderzocht door middel van mystery guests?

8.
Bent u bereid een tussenmeting te maken over de omvang van discriminatie in het uitgaansleven op basis van gegevens van politie, ADB’s, Panels deurbeleid en gemeenten?

Kijk hier de aflevering terug van Undercover in Nederland

 

jouwrechtvanspreken@gmail.com'
,
%d bloggers liken dit: